preloader

ارتباط با ما

موسسه آموزشی پایاتوس آب رادین با استفاده از توان متخصصین، آماده ارایه خدمات آموزشی بصورت نوین و کاربردی به سازمان ها، ادارات و شرکت ها در رشته های مرتبط با مدیریت آب و HSE را دارد.

آدرس: مشهد - میدان جمهوری اسلامی - مرکز فنی و حرفه ای شماره یک - ساختمان تیراژ- واحد 13