preloader
مسئول-گودبرداری-و-ایمن-سازی-خاکبرداری
تئوری : 50 ساعت
عملی : 40 ساعت

مسئول گودبرداری و ایمن سازی خاکبرداری

گودبرداری یکی از کارهای پیچیده و خطرناک مهندسی به شمار می رود که به منظور حفظ جان انسان های داخل و خارج از گود ، ساختمان های مجاور و فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن جهت انجام کار می بایستی دیواره های آن بوسیله سازه های نگهبان مهاربندی و پایدار سازی شود که بدین وسیله الزامات لازم در جهت پیشگیری از بروز حوادث گودبرداری آموزش داده می شود.

اساتید:
برگزار کننده: پایاتوس آب رادین

1,800,000 35%-
1,170,000 تومان
اصول-ایمنی-در-حفاری-و-گودبرداری-(ویژه-آبفا-خراسان-رضوی)
تئوری : 24 ساعت
عملی : 0 ساعت

اصول ایمنی در حفاری و گودبرداری (ویژه آبفا خراسان رضوی)

گودبرداری یکی از کارهای پیچیده و خطرناک بشمار می رود که بمنظور حفظ جان انسانهای داخل و خارج از گود، ساختمان های مجاور و فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن جهت انجام کار می بایستی دیواره های آن بوسیله سازه های نگهبان مهاربندی و پایدار سازی شود که بدین وسیله الزامات لازم جهت پیشگیری از بروز حوادث گودبرداری آموزش داده می شود.

اساتید: سیدمهدی سلیمانی - سیدمجتبی حقیقی
برگزار کننده: پایاتوس آب رادین

480,000 100%-
0 تومان